Oszczędź czas


Obejrzyj webinarium

Zapraszamy do obejrzenia webinarium „Jak zapanować nad wymianą dokumentacji w firmie”. Podczas 40 minutowego wydarzenia prześledziliśmy tematy takie jak:

 • Kluczowe problemy i wyzwania związane z kontrolą w obszarze dokumentacji technicznej – rysunki, emaile, pisma, certyfikat, badania, zdjęcia itp. Towarzyszące każdemu projektowi/produktowi:
  • Niekontrolowane powielanie się dokumentów w silosach działów
  • Niebezpieczeństwo utracenia kontroli nad wersjami
  • Trudności z dotarciem do zarchiwizowanych projektów a w konsekwencji przerysowywanie ich po raz kolejny
  • Ciągłe żmudnie i obarczone błędami przepisywanie danych z jednego systemu do drugiego – CAD, ERP, Zamówienia…
 • Nasza odpowiedź – jednolite miejsce do zarządzania dokumentacją, czyli wspólna baza wszelkich dokumentów i danych, którą aktualizują i z której czerpią wszystkie systemy działające w firmie zapewniając:
  • Ułatwienie komunikacji każdej osobie zaangażowanej w projekt
  • Możliwość przekopiowania części projektu wraz ze wszystkimi dokumentami, dzięki utrzymaniu relacji pomiędzy poszczególnymi danymi
  • Dwukierunkowa integracja z ERP pozwala na uniknięcie wszelkich błędów z kopiowania pomiędzy systemami
  • Zmiany dokonywane odnotowywane są szybciej przyspieszając wyjście produktu na rynek
 • Przykłady wdrożeń i wynikające z nich korzyści
  • KUKA – Oszczędności rzędu 250 000 Euro rocznie, dzięki zwiększonemu wykorzystaniu części
  • Firmie Mubea – uniknęli zagrożeń pracy niewłaściwej wersji dokumentacji,
  • Firmie GROHE – pełna kontrola nad projektem i produktem. System zapewnił jednoczesną pracę wielu oddziałów, na jednej wspólnej bazie dokumentów i danych.