PRO.CEED dla PRO.FILE wymiernie poprawia efektywność procesu PLM przyspieszając i automatyzując wszystkie powiązane przepływy pracy.

Najlepsze praktyki

Przygotowaliśmy zestaw konfigurowalnych pakietów aplikacji, takich jak np. zarządzanie zmianą inżynierską, dzięki doświadczeniu uzyskanemu w trakcie wdrożenia produktu u ponad 1000 klientów.

Wymierne korzyści

Pakiety aplikacji PRO.CEED są nastawione na zmaksymalizowanie automatyzacji procesów PLM.

Interfejs użytkownika szyty na miarę

Menu, panele i formularze automatycznie poprowadzą pracowników przez proces.

Zgodność

Nasze najlepsze pakiety aplikacji oparte na standardach takich jak CMII zapewniają zgodność z przepisami i egzekwowanie zasad.

Zarządzanie cyklem życia z PRO.CEED
PRO.CEED sprowadza zarządzanie projektami i procesami do poziomu procesu PLM.

Czy w twoje procesy PLM zaangażowanych jest wiele osób i działów? Czy dla twoich zadań występują często powtarzające się procesy? Czy musisz przestrzegać zasad i regulacji? Jeśli tak to powinieneś zacząć zarządzać swoimi procesami PLM w oparciu o cyfrowe przepływy pracy.

Cyfrowe przepływy pracy tworzą elektroniczne pliki zadań jako efektywną drogę do automatyzacji i zabezpieczenia procesu kontroli dokumentacji. Pozwoli Ci to utworzyć strukturę projektów i procesów oraz połączyć ją systemem zarządzania dokumentami i produktami.

Dokumentacja zmian, reklamacji czy projektów może być w łatwy sposób pobierana z poziomu projektu oraz procesu. Wszystko jest zarządzane za pomocą wbudowanych paneli.

PRO.CEED w działaniu
Główne cechy PRO.CEED i przykładowe pakiety aplikacji dostosowane do procesu PLM

Zarządzanie zmianą

Miej kontrolę nad całym procesem od żądania zmiany po powiadomienie. Każdy krok jest automatycznie udokumentowany i zapisany.

Więcej kontroli nad projektami inżynierskimi i dokumentacją

Zarządzaj swoimi projektami i wszystkimi powiązanymi dokumentami, dzięki zintegrowanej strukturze.

Zarządzanie kontraktami PLM

Kontrakty są częścią procesu PLM. Powiąż informacje w nich zawarte z Twoim procesem.

Więcej pakietów aplikacji

PRO.CEED zapewnia bazę dla pakietów aplikacji. Skorzystaj z naszego doświadczenia lub zapytaj nas o rozwiązanie szyte na miarę.

Praca z PRO.CEED
PRO.CEED pozwala przekształcić system PRO.FILE w pełne rozwiązanie PLM

Biura konstrukcyjne muszą mieć możliwość właściwego zorganizowania kontroli, sprawdzania i dokumentowania projektów. Projekty stają się coraz bardziej skomplikowane, terminy coraz krótsze, a spełnienie wymogów prawnych i standardów jest coraz trudniejsze. Zadbanie o spełnienie wszystkich warunków i sukces projektu to coraz trudniejsze zadania.

PRO.CEED wspiera automatyzację kontroli dokumentów. Wspólna baza dokumentów i danych tworzonych w różnych działach zapewnia pełną przejrzystość i przyspiesza przepływ pracy.

  • Planujesz wykorzystanie zasobów za pomocą Microsoft Project i używasz PRO.CEED do monitorowania, zarządzania i dokumentowania postępu swoich projektów
  • Uczestnicy projektu mają dostęp do aktualnej wersji dokumentacji i danych, gdy rozpoczynają pracę
  • PRO.CEED posiada wbudowane panele i raporty, które pozwalają śledzić stan projektu w każdej chwili

Przekształcenie obecnych nieustrukturyzowanych procesów w automatyczne przepływy pracy to decyzja strategiczna. Zarządzanie procesami w systemie informatycznym jest szybsze i bezpieczniejsze. Jest to wyjątkowo przydatne gdy proces obejmuje wiele osób, musi spełniać szereg regulacji lub często się powtarza.

PRO.CEED kontroluje i dokumentuje realizację projektów i procesów.

  • Wykorzystujesz Microsoft Visio, aby zdefiniować swoje procesy jako kolejność działań równoległych i sekwencyjnych.
  • PRO.CEED służy do uruchamiania i dokumentowania tych procesów oraz do dodawania danych i dokumentów wymaganych dla każdego działania. Po zakończeniu procesu otrzymasz gotowe dokumenty wraz z elementami dostawy.
  • Wbudowane panele pozwalają na wgląd w stan zaawansowania projektów, dając szansę na interwencję gdy procesy są opóźnione lub zatrzymane.

Wgląd w przebieg kluczowych procesów i możliwość analizy to klucz do sukcesu i ciągłych usprawnień.

Z elastycznymi panelami kontrolnymi oraz raportami PRO.CEED daje niezbędne narzędzia do osiągnięcia celu. Możesz śledzić procesy na każdym etapie i rozpoznawać, które procesy nie działają prawidłowo.

  • PRO.CEED daje dostęp do wszystkich informacji i dokumentów powiązanych z procesem. Niezależnie od czasu i miejsca masz możliwość odpowiedzieć na każde pytanie dotyczące stanu projektów i procesu PLM.
  • Raporty oraz panele kontrolne pozwalają w łatwy sposób znaleźć słabe punkty w projekcie i aktywnie wprowadzać usprawnienia.
  • PRO.CEED pozwala na zdefiniowanie i usprawnienie przepływu pracy.

Dowiedz się więcej
Pozwól nam opowiedzieć trochę więcej o PRO.FILE.Broszura PRO.CEED

Daje ci połączenie do PLM. Dowiedz się, jak wykorzystać PRO.CEED do instalacji PRO.FILE.
“Rysunki są językiem inżynierów.”

Dowiedz się więcej o tym czego szukać w nowoczesnym zarządzaniu danymi CAD
Opis rozwiązania DMStec

Dowiedz się więcej i przekonaj się jak ważne jest zarządzanie dokumentacją w przemyśle.


home_wissen


Portal wiedzy

Przejdź do portalu wiedzy, aby dowiedzieć się więcej o DMStec w PRO.FILE i jak umożliwia to digitalizację.