Cyfrowa przyszłość danych produktu

Digitalizacja, Przemysł 4.0, Internet of Things zmieniają oblicze produkcji oraz produktów przemysłowych. Zarządzanie cyklem życia produktu oraz dokumentu ma kluczową rolę w dostarczaniu dokumentacji produktowej, co jest podstawą dla procesów cyfrowych.Krótki film o digitalizacji

Pracujemy w nowoczesny i sieciowy sposób. Jesteśmy w pełni mobilni i zawsze online, ale czy jesteśmy w pełni zdigitalizowani?

Twoje zespoły współpracują przy projektach oraz produktach. Czy twoje dane również biorą w tym udział?

Wykonaj kolejny krok z PRO.FILE i porozmawiaj z nami na temat cyfrowej przyszłości Twoich danych produktowych!Nie ma digitalizacji bez repozytorium Product Data Backbone

Wiele danych produktowych oraz dokumentów jest generowanych od etapu projektowania do etapu serwisowania produktu. Przez to, że najczęściej zarządzanie nimi odbywa się niezależnie, ciężko jest uzyskać płynną współpracę pomiędzy działami firmy.

Jedyną drogą do pełnej digitalizacji cyklu życia produktu i dokumentu jest stosowanie spójnego repozytorium Product Data Backbone dla wszystkich danych i dokumentów powiązanych z produktem.


Zdigitalizowana współpraca

Z powodu digitalizacji zarządzanie różnymi dyscyplinami w zakresie rozwoju produktów technicznych od mechatroniki po elektronikę i oprogramowanie staje się coraz bardziej złożone. Dziedziny te muszą być brane pod uwagę na każdym etapie cyklu życia produktu. Dlatego konieczne jest posiadanie jednej wspólnej przestrzeni do kontrolowania wszystkich zależności, np. podczas wprowadzania zmiany w projekcie. Dzięki temu widoczne są bezpośrednie i funkcjonalne połączenia.

PRO.FILE jest fundamentem dla digitalizacji Twojej firmy.


Czy wystarczyć zeskanować dokument aby go zdigitalizować?

Jesteśmy przyzwyczajeni do łączenia informacji w dokumentach i obrazach zapewniając podstawę do dyskusji.

Pełna digitalizacja oznacza, że wszystkie informacje dostępne są cyfrowo i mogą być natychmiast wykorzystane przez inne systemy. Informacje muszą pozwolić na wyzwalanie działań i procesów. Tylko wtedy informacja stanie się efektywniejsza i będzie mogła być wykorzystana w cyfrowej formie bez ingerencji człowieka.

Wdrażaj strategię digitalizacji z PRO.FILE next

PRO.FILE next to następna generacja produktu, który służy jako platforma do digitalizacji zarządzania cyklem życia produktu i dokumentu.

PRO.FILE next pokazuje dane produktu w kontekście cyfrowym i umożliwia jednocześnie wdrożenie pakietów aplikacji PRO.CEED.


Możliwość wszechstronnej integracji dzięki istniejącym interfejsom i API

Biorąc pod uwagę, że spójne procesy można osiągnąć tylko dzięki integracji z innymi systemami, PRO.FILE zawiera szereg interfejsów i interfejsów API, zapewniających wykorzystanie inteligencji platformy z zewnątrz. Obejmuje to możliwość dostępu do danych i funkcji z wielu różnych urządzeń i aplikacji.