Product Lifecycle Management (PLM-systeem)
voor productontwikkeling en productmanagement


Steeds meer producten bestaan vandaag uit software en elektronische componenten. Daarnaast moet er flexibeler en sneller worden gewerkt en nemen de eisen aan variantenmanagement toe. Deze twee ontwikkelingen vormen samen de stuwende kracht achter Digital Engineering en Digital Product Management. Om ze de baas te blijven, is modern, geavanceerd Product Lifecycle Management (PLM) nodig.

De evolutie van PLM in een bedrijf


Met PLM wordt tegenwoordig een integrale strategie voor het hele bedrijf bedoeld die de complete levenscyclus van een product beslaat. In alle fases van deze cyclus moet rekening worden gehouden met mechatronische informatie. Dat begint al bij het opstellen van de eerste requirements en eindigt bij het verwerken van IoT-gegevens. Alle gegevens die betrekking hebben op het product weerspiegelen samen het product in de vorm van een digitale informatietweeling die op haar beurt weer de basis vormt voor een digitale tweeling. Digital threads koppelen operationele informatie terug naar engineering en stellen bedrijven zo in staat om gedurende de levenscyclus van een product impact- en veranderingsanalyses uit te voeren.

 

De digitale informatietweeling


Gedurende de levenscyclus van een product worden aan het product gerelateerde gegevens en documenten opgeslagen in een levensloopmap. Deze weerspiegelt de technische structuur van een product, machine of infrastructuur en wordt zo tot een digitale informatietweeling. De map combineert de informatie die in de Product Data Backbone is opgeslagen en vormt zo een kopie van een machine of installatie.

Een digital informatietweeling vormt de basis voor een digitale tweeling. Dit geldt zowel tijdens het eerste ontwerp als bij de productie, de inbedrijfstelling en de operationele bewaking van de machine. Om bijvoorbeeld een machine virtueel in bedrijf te kunnen stellen, moeten de gegevens in het PLM-systeem eerst compleet en end-to-end beschikbaar zijn.

IoT-gegevens die uit de operationele omgeving worden teruggekoppeld, zijn erg waardevol voor productontwikkeling en productmanagement. Die kunnen daaruit relevante conclusies trekken en deze direct in het verbeterproces (verandermanagement) laten stromen. De productlevenscyclus wordt zo een closed-loop PLM-systeem.

PLM-platforms als PRO.FILE zijn bij uitstek geschikt voor het opbouwen van digitale informatietweelingen, waarmee dan weer digitale concepten kunnen worden gecreëerd of machines virtueel in bedrijf kunnen worden gesteld.

De digital thread:
voordelen en implementatie


Hoe een acuut probleem bij de klant engineers triggert om een kerncomponent te wijzigen

In veel bedrijven is nergens vastgelegd hoe gegevens uit de productlevenscyclus met elkaar samenhangen. Deze informatie is meestal alleen in de hoofden van medewerkers opgeslagen. Zodra engineering- en productbeheergegevens digitaal vastliggen in de Product Data Backbone van een PLM-systeem worden ze in een keer transparant en voor iedereen zichtbaar. De gegevens leveren bijv. input voor het productontwikkelproces of kunnen als basis dienen voor impactanalyses voor voorspelbaar onderhoud zonder dat er nieuwe versies moeten worden aangemaakt. Dit noemen we een digital thread

.PRO.FILE: centrum voor digitale samenwerking binnen productontwikkeling en productmanagement

PRO.FILE is een Product Data Backbone en samenwerkingsplatform in één dat het productontwikkelproces en de complete productlevenscyclus ondersteunt. De software verbindt niet alleen alle interne afdelingen en disciplines, maar integreert via het Collaborative PLM-platform PROOM ook externe partners, leveranciers en klanten naadloos en gecontroleerd in uw PLM-processen.


Gedigitaliseerde kennis van relaties tussen gegevens uit de complete productlevenscyclus

Digitale informatietweelingen opbouwen als basis voor digitale tweelingen

IoT-gegevens integreren in continue verbeterprocessen

Weergave van de digital thread: digitale informatie visueel zichtbaar maken en gebruiken gedurende de Product Lifecycle

Praktijkvoorbeeld: 2G Energy AG

Het PLM-systeem PRO.FILE helpt 2G Energy om complexe producten te documenteren en workflows voor technische en commerciële processen te beheersen – tot aan het toepassen van Industrie 4.0. Daarom maakt zich bij 2G Energy niemand meer zorgen over de stroom digitale documenten die in het kader van de dagelijkse processen en activiteiten moet worden beheerst. De onderneming zet PRO.FILE op voorbeeldige wijze over de grenzen van afdelingen heen in:

Vroeger werkten we nog met papieren servicerapporten die talloze keren werden gekopieerd en overal in de onderneming werden bewaard. Nu zien we in het projectdashboard van PRO.FILE in één oogopslag het aantal rapporten per serviceregio met de bijbehorende status en kunnen we sneller informatie aan de klant verstrekken

Christoph Bäumer, regionale servicemanager bij 2G

Success story downloaden

Meer weten?
Maak uitgebreid kennis met PRO.FILE.Brochure PRO.FILE
Download de brochure voor meer informatie over PRO.FILE als Product Data Backbone voor productdata en documenten.DMStec whitepaper
Lees meer over documentbeheer in de machinebouw.Webinars
Luister naar onze experts en ervaar meer over PDM, DMS en PLM met PRO.FILE.Is een investering in PLM zinvol?
Onze handige ROI-calculator helpt u de juiste beslissing te nemen. Het kost maar een paar minuten en dat is het zeker waard.