PRO.CEED is een PLM-oplossing gebaseerd op PRO.FILE. Het automatiseert en versnelt alle PLM-gerelateerde processen en maakt productlifecyclemanagement binnen uw onderneming zo meetbaar efficiënter.

Bestpractice-modules

Voorgeconfigureerde of gecustomizede applicatiepakketten voor processen als changemanagement, ontwikkeld op basis van ervaring van PROCAD uit meer dan 1000 projecten.

Concrete voordelen

De PRO.CEED applicatiepakketten zijn gericht op maximale automatisering van uw PLM-processen. Een echte verbetering voor u.

Gebruikersondersteuning op maat

Applicatiegerichte menu’s, dashboards en formulieren, bijvoorbeeld voor het beheren van contracten, voeren uw werknemers automatisch door het proces.

Compliance

Met onze bestpractice-applicatiepakketten gebaseerd op standaards als CMII stuurt u gericht op naleving van regels en beleid.

PLM met PRO.CEED
PRO.CEED is een softwaregestuurd project- en procesmanagementsysteem speciaal gericht op PLM.

Zijn er veel personen bij uw PLM-processen betrokken?
Worden taken steeds weer volgens dezelfde stappen uitgevoerd?
Moeten er wetten en regels worden nageleefd?
Overweeg dan om uw PLM-processen te automatiseren.

Documenten worden veilig en automatisch beheerst via digitale taakbestanden. Uw project- en procesmanagement is gestructureerd en transparant gekoppeld aan de processen voor productgegevens- en documentbeheer. Wijzigings-, reclamatie- en projectdocumenten zijn opgeslagen in project- en procesmappen die via geïntegreerde dashboards worden beheerd.

PRO.CEED in de praktijk
De belangrijkste functies van PRO.CEED en voorbeeldapplicatiepakketten voor uw individuele PLM-processen.

Changemanagement

Stuur het complete proces van wijzigingsverzoek tot wijzigingsmededeling. Elke stap wordt automatisch gedocumenteerd en gelogd.

Meer controle over technische projecten en documenten

Beheers uw projecten en de hiermee verbonden documenten op basis van de geïntegreerde project- en documentstructuur.

PLM contractmanagement

Contracten vormen een vast onderdeel van het PLM-proces. Koppel hun inhoud aan uw productlifecycleproces.

Andere applicatiepakketten

PRO.CEED vormt de basis voor uw applicatiepakketten. Neem contact met ons op voor meer informatie over bestpractice-pakketten of individuele oplossingen.

Werken met PRO.CEED
Met PRO.CEED verandert u uw PRO.FILE systeem in een end-to-end PLM-oplossing.

Technische ondernemingen moeten hun projecten goed kunnen beheersen, bewaken en documenteren. Dit wordt steeds moeilijker door toenemende complexiteit, strakkere deadlines en de verplichte naleving van wetten en normen. Voor veel bedrijven wordt het een steeds grotere uitdaging om de controle te behouden en technische projecten tot een goed einde te brengen.

PRO.CEED biedt ondersteuning met geautomatiseerde documentsturing. Alle documenten en gegevens uit de verschillende afdelingen bevinden zich op één en dezelfde locatie.

  • U plant uw middelen met Microsoft Project en gebruikt PRO.CEED voor het bewaken, beheren en documenteren van de voortgang van uw projecten.
  • Uw projectleden beschikken aan het begin van hun taak altijd over de meest actuele documenten en gegevens.
  • PRO.CEED is voorzien van geïntegreerde dashboards en rapporten waarmee u op elk gewenst moment inzicht hebt in de status van alle projecten.

Het besluit om ongestructureerde processen te vervangen door digitale workflows ligt bij het management. Processen op basis van IT-systemen zijn betrouwbaarder en sneller. Ze zijn vooral zinvol bij processen met veel deelnemers, bij steeds terugkerende stappen of wanneer naleving van wetten en regels verplicht is.

PRO.CEED beheerst en documenteert de uitvoering van projecten en processen.

  • U beschrijft met Microsoft Visio uw processen door stap voor stap alle parallelle en/of opeenvolgende taken vast te leggen.
  • Met PRO.CEED start en documenteert u deze processen en voegt u voor elke taak de vereiste gegevens en documenten toe. Na voltooiing van het proces ontvangt u de definitieve versies van de documenten en de deliverables.
  • Met de geïntegreerde dashboards bewaakt u de status van elk proces en kunt u ingrijpen bij vertragingen of onderbrekingen.

Om belangrijke processen met succes te blijven verbeteren, moeten ze worden bewaakt en geanalyseerd.

Met de flexibele dashboards en rapporten van PRO.CEED beschikt u over de juiste instrumenten hiervoor. U hebt op elk moment inzicht in de voortgang van uw processen en stelt eenvoudig vast of er problemen zijn.

  • PRO.CEED geeft u toegang tot alle documenten en gegevens die bij een proces horen. U kunt overal en altijd informatie verstrekken over de status van uw projecten en PLM-processen.
  • Rapporten en dashboards helpen u om de zwakke punten van uw projecten en processen te identificeren en deze actief te verbeteren.
  • PRO.CEED regelt ook dat taken optimaal en volgens vaste regels worden uitgevoerd.

Meer weten?
Maak uitgebreid kennis met PRO.FILE.PRO.CEED brochure
PLM toepassen in uw onderneming. Ontdek hoe u PRO.FILE uitbreidt met PRO.CEED.Nieuw in PRO.FILE 8.6
Wilt u weten welke nieuwe features en updates we met de laatste versie van onze PDM-/DMS-oplossing hebben geïntroduceerd?DMStec whitepaper
Lees meer over documentbeheer in de machinebouw.Online cursussen
Luister naar onze experts en ervaar meer over PDM, DMS en PLM met PRO.FILE.