• 16. augustus 2017

De levenscyclusmap in PRO.FILE bevat het digitale evenbeeld van de machine van een klant.

Karlsruhe – Duitsland, 12 juli 2017. De structuren van machines en installaties worden steeds complexer; digitalisering en Industrie 4.0 zorgen voor een verschuiving van mechanische onderdelen naar elektronische componenten en software. Door alle gegevens van deze onderdelen en componenten gedurende de totale levenscyclus in een Product Lifecycle Management- en Document Management-systeem te verzamelen, ontstaat er een exacte digitale weergave van de machine van een klant. De Duitse fabrikant van industriële ovens, StrikoWestofen Group, gebruikt deze ‘digitale tweeling’ ook om het orderverwerkingsproces te documenteren en de levertijden te verkorten.

Binnen de machinebouw staat het concept van de digitale tweeling al enige tijd centraal in de discussies rond digitalisering en Industrie 4.0. De levenscyclusmap vloeit rechtstreeks voort uit dit concept. Een machine is end-to-end gedocumenteerd als bij een fabrikant alle informatie uit het Product Lifecycle Management-systeem en het DMStec-systeem (technisch documentmanagement) samenvloeit. Alle gegevens en documenten van een product worden per klant of project verzameld en weerspiegelen exact de geleverde machine – de digitale tweeling.

Op basis hiervan kunnen machinestoringen bijvoorbeeld beter worden geanalyseerd. Dit vereist dat van elke machine bij de klant bekend is hoe deze er precies uitziet – en wel tot in het kleinste detail. Welke pomp en welke motor zitten er in de machine? Welke software wordt er voor de aandrijving gebruikt? Wie heeft er de laatste keer onderhoud gepleegd en wanneer was dat? Door een volledige digitale documentatie kunnen storingen sneller worden ontdekt en opgelost, omdat onmiddellijk bekend is welke pomp of motor vervangen moet worden en wie de oorspronkelijke leverancier van deze onderdelen was.

Bij PRO.FILE gebruiker StrikoWestofen Group begint elk orderuitvoeringsproces met een ‘productmap’ die als master voor een specifieke machine dient. Zodra de order wordt bevestigd, wordt er een eerste versie van de digitale tweeling aangemaakt en aan het ordernummer van de klant gekoppeld. Hierna begint de tweeling zich langzaam te ontwikkelen. Engineers stellen een eerste installatieplan op en gebruiken voor hun ontwerp standaard stalen constructie-elementen en van tevoren gekozen componenten die al in PRO.FILE beschikbaar zijn. Alleen de klantspecifieke componenten worden opnieuw ontworpen. Aan het einde is de machine klaar en volledig gedocumenteerd. Er is niet alleen om ’technologische redenen’ voor deze strikte aanpak gekozen. „Het belangrijkste is voor ons dat we snel kunnen leveren”, zegt Georgios Petsidis, Hoofd Constructie bij StrikoWestofens.


Gedurende de ontwikkelfase ontstaat er stap voor stap een ordermap – een digitale tweeling van de geleverde machine.