• 28. april 2015

De mechatronische systemen van tegenwoordig worden steeds complexer. Dit vereist een nauwe samenwerking tussen deskundigen uit alle betrokken disciplines tijdens de ontwikkelingsfase. Bedrijven die een nieuw product gaan ontwerpen of een bestaand product ingrijpend willen veranderen, weten vaak nog niet precies en kúnnen vaak ook nog niet precies weten, welke functies er met welke technologie zullen worden geïmplementeerd. Belangrijk is dan om de functionaliteiten van een product exact te beschrijven. Alle personen betrokken bij de ontwikkeling, productie en het op de markt brengen van het product kunnen hiermee aan de slag. Dit is de belangrijkste taak van Systems Engineering.

Systeemontwerp vormt de eerste fase van productlevenscyclusbeheer en begeleidt tevens alle andere fasen van het PLM-proces.

Raimund Schlotman, Managing Director bij PROCAD, vertelt over de relatie tussen systeemontwerp en consistent applicatielevenscyclusbeheer:

“Systeemgericht ontwerp dat is losgekoppeld van de manier waarop het product mechanisch, elektronisch of softwaretechnisch wordt geïmplementeerd, wordt ongetwijfeld enorm belangrijk in de toekomst. Het vormt de kern van elke Industrie 4.0-strategie.”