• 21. december 2017

Om grote, vertrouwelijke bestanden te kunnen versturen, hebben technische ondernemingen dringend een alternatieve, speciaal op hun branche afgestemde oplossing nodig.

Nog steeds zijn e-mail en ftp de meest gangbare manieren om belangrijke technische bestanden uit te wisselen. En dat terwijl er aan beide methoden nogal wat nadelen kleven: e-mail is een onveilig en onbeheersbaar communicatiemiddel dat ongeschikt is voor grote bestanden. Deze bevinden zich alleen in het postvak. Of en wanneer ze verder worden verwerkt, hangt af van de aanwezigheid van de medewerker. Bij ftp worden bestanden tussen twee ftp-servers uitgewisseld. De kosten en het beheer van zulke servers zijn voor ondernemingen enorm, terwijl de functies beperkt zijn tot het up- en downloaden van bestanden.

Eisen van technische ondernemingen

In een technische omgeving worden vooral grote en gevoelige technische bestanden uitgewisseld die vaak worden gewijzigd. Een platform moet daarom niet alleen Managed File Transfer via virtuele projectruimtes mogelijk maken, maar ook een onbeperkte gegevensstroom kunnen verwerken. Bovendien moet het over functies voor versiebeheer en voor het vastleggen van document gerelateerde activiteiten beschikken.

Zo wordt er een brug geslagen tussen de systemen van ondernemingen en hun partners. Voor technische bedrijven is een uitwisselingsplatform dus pas een echt alternatief voor e-mail en ftp als het de samenwerking in projecten ondersteunt en processen beheersbaar en transparant maakt.

Samen werken in de centrale projectruimte

PROOM is een brancheoplossing die speciaal is ontwikkeld om aan deze eisen te voldoen en vormt daardoor het ideale alternatief voor ftp, Dropbox en andere generieke platforms. Met het uitwisselingsplatform van PROCAD vindt de communicatie en de uitwisseling van gegevens centraal via een projectruimte in de public of private cloud plaats. Lokale kopieën bij elke partner behoren voortaan tot het verleden. Vanaf nu liggen documenten en informatie op een centrale plek vast en kunnen ze bedrijfs- en systeemoverschrijdend worden opgevraagd.

Hét alternatief voor ftp, Dropbox en andere generieke oplossingen. PROOM voor technische ondernemingen.