Techniczne zarządzanie dokumentami przy dużym zapotrzebowaniu na prace projektowe

Badanie opublikowane przez niemiecki dziennik handlowy QZ (Qualität und Zufriedenheit/quality and satisfaction) potwierdza podejście firmy PROCAD GmbH & Co.KG do DMStec polegające na dostarczeniu systemu zarządzania dokumentami, który najlepiej modeluje złożone struktury występujące w firmach zorientowanych na produkt.

Karlsruhe, 13 czerwiec 2019.

W branżach zorientowanych na produkt kwestia zarządzania dokumentami stanowi wyzwanie, którym należy zarządzać w różnych działach i dyscyplinach. Badanie przeprowadzone przez d.velop AG i opublikowane przez czasopismo branżowe QZ wykazało, że cyfrowe struktury pamięci masowej są głównie wykorzystywane do dokumentowania projektów, klientów, pracowników, produktów i dostawców. Obecnie produkty są produkowane w bardzo napiętych terminach. Aby im sprostać, wszystkie działy zaangażowane w proces muszą być w stanie pracować na danych z jednego źródła, gdzie wszystkie istotne informacje o projekcie, kliencie, produkcie i dostawcy są ze sobą połączone – Product Data Backbone obejmujący całą firmę.

Oparte na projektach środowiska pracy firm ukierunkowanych na produkty nakładają określone wymagania na systemy zarządzania dokumentami. Dokumenty z różnych dyscyplin i departamentów muszą być gromadzone i zawsze kompletne i aktualne. W tej dziedzinie aplikacji, która zarządza dokumentami, a jednocześnie umieszcza je w kontekście struktur technicznych produktów, zyskała sławę bardzo specyficzna dyscyplina DMStec. Systemy DMStec umożliwiają firmom modelowanie struktur technicznych i tworzenie Product Data Backbone, który z kolei służy jako podstawa do modelowania cyfrowych przepływów pracy.

Badanie przeprowadzone przez dostawcę oprogramowania d.velop nie tylko wyraźnie podkreśla obszary biznesowe, które najbardziej korzystają z korzystania z DMS, ale także przedstawia procesy biznesowe, które są najbardziej istotne w kontekście DMS – aplikacje projektowe, zatwierdzanie zamówień i wnioski o zatwierdzenie faktury – dla których PRO.FILE dostarcza potrzebną funkcjonalność. Umożliwia firmom konsekwentną integrację dokumentów z całego przedsiębiorstwa w scentralizowanych plikach cyfrowych, co z kolei pozwala im znacznie uprościć i zautomatyzować procesy związane z dokumentami. Firma PROCAD GmbH & Co.KG opublikowała materiał „Zarządzanie dokumentami w złożonych strukturach technicznych”, która podsumowuje wszystkie istotne fakty na ten temat.