• 16. april 2015

Ondernemingen moeten toenemend aantonen dat ze voldoen aan relevante regelgeving. Hieronder vallen zowel nationale wetgeving, internationale normen alsook vrijwillige afspraken en verplichtingen. Product Lifecycle Management-oplossingen en documentbeheersystemen bevatten de noodzakelijke functies om met een minimum aan extra tijd en inspanningen aan deze nalevingseisen te voldoen.

Eenvoudig ‘in compliance’ komen en blijven

Ondernemingen die producten en diensten aan gereguleerde markten leveren, moeten aan relevante wetgeving, richtlijnen en klanteisen voldoen. Typische nalevingseisen in de maakindustrie zijn de Machinerichtlijn van de EU, de EMC-richtlijn en de ISO 9000-normen voor kwaliteitsmanagement.

Ondernemingen die ‘in compliance’ zijn, organiseren hun interne processen efficiënter. Hierdoor kunnen ze sneller nieuwe markten betreden en concurrentievoordeel behalen.

PLM-oplossingen zijn onmisbaar voor goed kwaliteitsmanagement. Ze worden gebruikt om de QM-structuur en de hiermee verbonden procesbeschrijvingen en werkinstructies te beheren en ondersteunen daarnaast

  • documentsturing,
  • ontwerp- en procesbeheersing,
  • logbestanden voor kwaliteitsborging en
  • beheer van het kwaliteitshandboek.