• 16. april 2015

Een goede overdracht van werkzaamheden tussen ontwikkelaars en ontwerpers enerzijds en tussen productieplanning, inkoop en service anderzijds is voor veel middelgrote bedrijven een belangrijk probleem.
Door CAD en ERP te integreren wordt gewaarborgd dat de werkoverdracht snel, soepel en probleemloos verloopt. Het automatiseren van deze standaard uitwisselingsprocessen is de eerste stap op weg naar Product Lifecycle Management (PLM).

Ondernemingen die willen dat hun afdelingen efficiënter met elkaar samenwerken, kunnen niet om CAD-, PDM/PLM- en ERP-integratie heen. Alle basisgegevens van objecten, stuklijsten, orders en materialen zijn opgenomen in de database van het ERP-systeem. Maar het zijn ontwikkelaars en ontwerpers die deze belangrijke gegevens genereren. Zij gebruiken hiervoor CAD-systemen en tools voor productdatamanagement (PDM).

Automatisch stuklijsten en objectgegevens doorsturen

Het handmatig uitwisselen van gegevens tussen IT-systemen is een tijdrovende klus die bovendien erg foutgevoelig is. Dit geldt met name voor het synchroniseren van mastergegevens van objecten en stuklijsten tussen CAD-, PDM/PLM- en ERP-systemen. Nog lastiger wordt het als ontwikkelingsteams stuklijsten moeten wijzigen en updaten.

Met de integratie van CAD, PDM/PLM en ERP wordt de overdracht van gegevens tussen systemen volledig geautomatiseerd door het proces aan een workflow te koppelen, bijvoorbeeld het goedkeuren van een assemblage voor de productieplanning.

Vanaf de CAD-werkplek toegang tot ingekochte voorkeursonderdelen

Maar de gegevens moeten ook automatisch in de tegenovergestelde richting stromen. Technische ontwerpers moeten vanaf hun CAD-werkplek toegang hebben tot informatie over ingekochte onderdelen in het ERP-systeem. Het gebruik van ingekochte onderdelen en voorkeurscomponenten van geselecteerde leveranciers vormt immers een belangrijke stap op weg naar kostenbewust ontwikkelen. Daarnaast wordt op deze manier het aantal dubbele C-producten en ingekochte componenten systematisch gereduceerd.