• 16. april 2015

Professioneel productgegevensbeheer in de maakindustrie vereist de integratie van CAD en PDM. Volgens RAAD Research (2014) kunnen complexe technische producten zonder PDM niet efficiënt worden beheerd en op tijd op de markt worden geïntroduceerd.

De kennis die een onderneming van zijn producten heeft, zit voornamelijk opgeslagen in CAD-modellen en de hiermee verbonden gegevens en documenten. Deze kennis dient binnen de hele onderneming toegankelijk te zijn. Met PDM hebben de medewerkers van alle afdelingen met de juiste autorisatie toegang tot deze informatie. Alle gegevens worden veilig bewaard in de data vault van het PDM-systeem, ongeacht uit welk type CAD- of ERP-systeem ze ook afkomstig zijn. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om CAD-modellen, tekeningen, productie- en assemblagetekeningen, NC-progamma’s, mastergegevens van objecten, stuklijsten of om documenten met afbeeldingen, tekst en calculatietabellen. Hierdoor wordt gewaarborgd dat alle productgegevens altijd up-to-date zijn, zowel binnen een afdeling als over de grenzen van afdelingen heen.

De voordelen van PDM in CAD Data Management:

  • Veilige opslag en beschermde toegang tot productinformatie.
  • Opslag van productgegevens ongeacht de onderliggende autorisatiesystemen van MCAD, ECAD, elektronica, Office en e-mail.
  • Geconsolideerde gegevens voor het genereren van klant-, machine- en levenscyclusmappen.
  • Automatische levering van de meest actuele tekeningen voor de productie.
  • Automatische synchronisatie van de mastergevens van objecten en stuklijsten tussen ontwerp en ontwikkeling enerzijds en productieplanning, productie en service anderzijds.