• 28. april 2015

Tegenwoordig hebben niet meer alleen grote ondernemingen ontwikkelingsteams verspreid over de hele wereld. Ook veel middelgrote bedrijven in de technische industrie en in de toeleveringsindustrie voor de automotivesector werken met ontwikkelaars op verschillende geografische locaties.

Hoe coördineren en synchroniseren deze bedrijven het werk dat al deze mensen in verschillende tijdzones en in verschillende talen verrichten?
Met goed leiderschap en het nauwkeurig coördineren van alle activiteiten alleen komt je er niet. Een goede IT-oplossing die de samenwerking ondersteunt, is een absolute vereiste. Hier zijn de zes belangrijkste uitdagingen voor internationaal opererende bedrijven die een PLM-oplossing met gemak de baas kan:

Snelle toegang op afstand tot CAD-gegevens
met een infrastructuur die ervoor zorgt dat werknemers op verschillende locaties allemaal hetzelfde werken, zelfs wanneer de beschikbare bandbreedte niet optimaal is.

Back-ups van alle gegevens
voor een ononderbroken voortgang van de werkzaamheden bij problemen met de centrale PLM-server of onregelmatigheden op andere locaties.

Uniforme benamingen in verschillende talen
zodat iedereen het over dezelfde onderdelen, assemblages en documenten heeft.

Gestandaardiseerde naamgeving van objecten met eCl@ss
voor een consistente terminologie waarmee het aantal onderdelen efficiënt tot een minimum wordt beperkt.

Multi-CAD-gegevensbeheer en mechatronische functies
voor het coördineren van processen bij bedrijven met meerdere CAD-systemen.
En als hulpmiddel om voor het sturen en documenteren van processen voor mechatronische producten, waarbij de nadruk ligt op het integreren van MCAD, elektrische CAD, elektronische CAD en softwareontwikkeling met een PLM-oplossing.

Gegevens uitwisselen met externe partners
voor het doorsturen van gegevens en documenten die door hun grootte of vertrouwelijke aard niet via e-mail, FTP of andere onbeveiligde platforms kunnen worden uitgewisseld.