• 28. april 2015

Voor ontwikkelingsafdelingen vormt de interactie tussen MCAD- en ECAD-systemen nog steeds een grote uitdaging. Met consistent gegevensbeheer in een PLM-oplossing kunnen ze hun werkzaamheden beter coördineren en zo kosten besparen.

Circa 80% van alle technische ontwikkelaars vindt dat de interfaces tussen MCAD- en ECAD-systemen niet aan de eisen voor het ontwikkelen van mechantronische producten voldoen. Dit wordt bevestigd door diverse onderzoeken van de Duitse vereniging van machinefabrikanten VDMA. De redenen voor de ontevredenheid zijn duidelijk: Tegenwoordig zijn alle machines voor de kapitaalgoederenindustrie, voertuigen en zelfs alledaagse voorwerpen mechatronische producten. Dat wil zeggen dat ze mechanische assemblages, elektrische componenten en vaak ook op softwaregebaseerde elektronische componenten bevatten. En natuurlijk hebben veel technische producten ook nog hydraulische en pneumatische onderdelen.
Dit maakt mechatronische systemen bijzonder complex. Om goed te functioneren, moeten de verschillende onderdelen perfect op elkaar zijn afgestemd. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de juiste softwareversie op de juiste EPROM moet zijn opgeslagen, op de juiste PCB en in de juiste body.

PLM-oplossingen vormen de brug tussen de verschillende disciplines die zijn betrokken bij het ontwikkelen en onderhouden van mechatronische producten. Ze

  • beschikken over een centrale gegevensopslag
  • integreren gegevens en productstructuren
  • zorgen met workflow- en procesmanagement voor minder coördinatieproblemen
  • helpen bij het synchroniseren en documenteren van activiteiten die in stappen worden uitgevoerd

Diverse onderzoeken van Prof. Dr. Abramovici van de Ruhr-Universität in Bochum tonen aan dat PLM-oplossingen iteratieve stappen bij het coördineren van mechanisch en elektronisch ontwerp met ongeveer 10% verminderen. Een PLM-systeem kan dus een zinvolle investering zijn om tijd en geld te besparen.