• 27. april 2015

Automotiveleveranciers en hun Tier 1-partners moeten bij de samenwerking en de uitwisseling van gegevens met hun klanten aan strenge regels en vereisten voldoen. CAD-modellen en andere ontwikkelingsdocumenten moeten bijvoorbeeld worden geleverd in het CAD-formaat waar de klant om vraagt.

Leveranciers met verschillende partners moeten vertrouwd zijn met meerdere CAD-systemen. Om de consistentie tussen alle gegevens en documenten te bewaren en uniforme ontwikkelingsprocessen te waarborgen, hebben zij een multi-CAD-oplossing voor PDM nodig. Dit zijn PDM-systemen met krachtige integraties voor alle belangrijke CAD-oplossingen in de automotivesector (CATIA, SIEMENS NX, PTC/creo). Samenwerken binnen de automotivebranche betekent ook dat gegevens en PLM-processen niet alleen voor interne doeleinden worden beheerd. Ze vormen veeleer een vast bestanddeel van de gegevens en processen van de klant. Een PDM-systeem en de hierop gebaseerde PLM-oplossing moeten deze specifieke branchekenmerken ondersteunen.

Dit verwachten automotiveleveranciers van een PDM-systeem:

  • Multi-CAD-ondersteuning: Gegevens en documenten moeten kunnen worden beheerd in het CAD-formaat dat de automobielfabrikant specificeert.
  • Herleidbaarheid van wijzigingen: Alle aspecten van een wijziging in een CAD-model of document moeten kunnen worden vastgelegd.
  • Transparante gegevensuitwisseling: De goedkeuringsstatus en de scope van de gegevens en documenten die met automobielfabrikanten en leveranciers worden uitgewisseld, moeten op elk moment duidelijk zijn.
  • Geïsoleerde klanten: De gegevens en documenten van concurrerende automotiveklanten moeten strikt gescheiden kunnen worden.