Zarządzanie danymi CAD

Pojawienie się systemów CAD, takich jak AutoCAD, Autodesk Inventor, Creo, Solid Edge lub SolidWorks umożliwiło użytkownikom tworzenie rysunków technicznych na ekranie, co w konsekwencji oznaczało, że musieli znaleźć sposób na elektroniczne zarządzanie tymi rysunkami i powiązanymi z nimi informacjami. Wiele systemów CAD posiada więcej lub mniej podstawowych funkcji, które pozwalają na przechowywanie i odzyskiwanie danych CAD. Numery rysunków, opisy części, status zmiany lub identyfikator materiału, których potrzebują projektanci CAD, są przechowywane w bazie danych i udostępniane wyszukiwania i procedowania zmian.

Rysunki mechaniczne nie są jednak wystarczające, aby opisać produkt: komponenty mechatroniczne, oprogramowanie (którego udział w produktach stale rośnie), instrukcje obsługi i inne towarzyszące dokumenty stanowią dodatkowe źródła informacji. Udostępnienie tej wiedzy w całym przedsiębiorstwie, aby naprawdę coś zmienić, jest jednym z kluczowych filarów zarządzania danymi CAD, co z kolei wymaga zintegrowanego zarządzania  elementami/artykułami i częściami.

2.1 Uporządkowane przechowywanie informacjiUdostępnianie informacji o produkcie i możliwość operowania tymi danymi w całym przedsiębiorstwie i we wszystkich systemach

Dane CAD obejmują nie tylko modele CAD, rysunki i zestawienia materiałów, lecz także informacje związane z CAD, takie jak specyfikacje, obliczenia, notatki produkcyjne (programy NC), trasy, informacje o złożeniach i wiele innych. Zarządzanie danymi CAD dotyczy uporządkowanego przechowywania danych, nie tylko za pomocą systemu plików, ale w sposób zorganizowany i uporządkowany w struktury. Po prostu nie ma innego sposobu, aby skutecznie obsługiwać zaawansowane technicznie produkty i zapewnić ich krótki czas dostawy. Modele CAD i wszelkie związane z nimi dane i dokumenty zawierają pełną wiedzę o produkcie firmy, jej doświadczenie projektowe oraz inżynierskie i powinny być udostępnione do obsługi lub wglądu w całym przedsiębiorstwie.

Jak powinno wyglądać zarządzanie danymi CAD:

 • Wiedza, przez cały czas, skąd pochodzi część oraz gdzie i w jaki sposób została użyta
 • Zapewnienie projektantom dostępu do danych w zaledwie kilka sekund
 • Zapobieganie przypadkowemu zastąpieniu danych CAD
 • Pełna wiedza o tym kto i z jakimi danymi pracuje


Rosnące zapotrzebowanie na zarządzanie danymi CAD

Płaskie hierarchie danych oraz niezintegrowane zarządzanie elementami i częściami są nadal normą w wielu firmach, które opierają się na metodach pracy wczesnych systemów 2D CAD. Wiele firm przyzwyczaiło się jednak do tego przestarzałego podejścia, mimo że jest ono zazwyczaj wysoce nieefektywne i uciążliwe, a przede wszystkim jest niezwykle ograniczone możliwościami.

Liczba systemów, które przyczyniają się do wytworzenia informacji związanych z produkcją, a wraz z nią liczba powiązanych zadań zarządzania danymi CAD jest wyższa niż kiedykolwiek: M-CAD, E-CAD, systemy sterowania instalacjami i maszynami oraz cały pakiet Office wciąż generują coraz większe ilości danych heterogenicznych. Zarządzanie tymi danymi jest złożonym wyzwaniem, ponieważ informacje, które przechowują, muszą być analizowane w całym cyklu życia produktu.

Jedynym sposobem na to jest prawdziwa cyfrowa transformacja. Systemy zarządzania danymi CAD muszą udostępniać i wykorzystywać swoje informacje, aby zapewnić natychmiastowe działanie w innych systemach bez wcześniejszej ingerencji człowieka. Niezależnie od wielkości czy branży, firmy po prostu nie mogą sobie pozwolić na nie sprostanie wymogom digitalizacji.

Z tego powodu celem nowoczesnego systemu zarządzania danymi CAD jest tworzenie odniesień i powiązań między różnymi informacjami potrzebnymi do opisania produktu – znanego również jako wiedza o zależnościach. Co tworzy sieć wiedzy, która jest łatwo dostępna bez żadnego ręcznego wysiłku. Poziom błędu spada, czas i zasoby można spożytkować gdzie indziej, a przetwarzanie danych produktu i informacji, które przekazuje, staje się o wiele łatwiejsze.

Tak więc dzisiaj, każdy kto zapisuje rysunek, indeksuje go i tworzy odpowiedni BOM już nie angażuje się w zarządzanie danymi CAD w wąskim, historycznym znaczeniu tego terminu (ponieważ oznacza to tylko przechowywanie rysunków z odniesieniami do jego części). Zasadniczo robi już kolejny krok w ewolucji PLM w przedsiębiorstwie: krok w kierunku zarządzania danymi produktu (system PDM), czyli możliwości łączenia rysunków, dokumentów i zestawień materiałów w połączeniu z dwukierunkową integracją z systemami ERP.

Dlatego ma dla nich sens  wybranie systemu zarządzania danymi CAD, w którym odniesienia, łączenie i zintegrowane zarządzanie częściami są już wbudowane w standard – lub po prostu: powinny przejść do systemu PDM, a nie do zarządzania danymi CAD. Oprogramowanie PRO.FILE PDM/PLM podąża za filozofią projektowania modułowego. Aby przejść na platformę cyfrową, użytkownicy nie muszą wdrażać systemu, który byłby zbyt mały dla ich potrzeb lub zbyt złożony i kosztowny. Mogą wykorzystać platformę do skonfigurowania takiego podejścia do zarządzania danymi CAD, które odpowiada ich bieżącym potrzebom. Wraz ze wzrostem potrzeb w czasie, mają możliwość bezproblemowego dodawania nowych funkcji, które przybliżą ich w kierunku systemu PDM i PLM. Nowoczesny system zarządzania danymi CAD powinien być zawsze pomocnym i elastycznym narzędziem, a nie przeszkodą.

2.2 Multi-CADMechatronika staje się teraz ważniejsza niż kiedykolwiek

Obecnie wiele działów projektowych korzysta z więcej niż jednego systemu CAD, a ich projektanci pracują z produktami wielu dostawców. Jest to trend, który często wynika z zapotrzebowania klientów. Oznacza to, że system zarządzania danymi CAD musi być w stanie zintegrować się z wieloma systemami CAD zarówno na poziomie M-CAD, jak i E-CAD. PRO.FILE zapewnia integrację z ponad 30 systemami CAD, takimi jak AutoCAD, Autodesk Inventor, Creo, Solid Edge lub Solidworks, w dziedzinie mechaniki, elektrotechniki i elektroniki. Integracja z wieloma systemami CAD umożliwia firmom konsekwentne gromadzenie danych o produktach ze wszystkich systemów, co jest podstawowym warunkiem dzisiejszej mechatroniki. Koniecznie należy skoncentrować się na zintegrowanym podejściu do przechowywania danych o produktach.  Dziś, zarządzanie odizolowanymi danymi mechanicznymi CAD nie jest już wystarczające.


Synchronization of item master data

Sześć powodów, dla których warto korzystać z systemu PDM do zarządzania danymi multi-CAD

 1. Dane produktu są bezpiecznie przechowywane, a dostęp do nich jest chroniony
 2. Części i zespoły mogą być odnajdywane i ponownie użyte
 3. Zmiany mogą być śledzone; użytkownicy zawsze pracują z ostatnią wersją
 4. Dane CAD są dostępne we wszystkich działach
 5. Listy materiałowe i podstawowe dane produktów są automatycznie udostępniane do planowania produkcji, zakupów i dla celów produkcyjnych (integracja ERP)
 6. Uproszczona obsługa różnych wariantów produktu

2.3 System CAD 3DReferencje, wersje oraz rewizje, które są wiarygodne

Technologia CAD rozwija się w nieustającym tempie. Systemy CAD 3D niemal całkowicie zastąpiły starsze oprogramowanie, które nadal opiera się na modelach 2D. Powody tego wykraczają poza zwykłe dodanie kolejnego wymiaru, aby uzyskać dodatkową korzyść polegającą na włączeniu relacji przestrzennych. CAD 3D oznacza również możliwość pracy z odniesieniami między heterogenicznymi danymi CAD. Wszelkie zmiany modelu muszą być odzwierciedlone na rysunku. Jeśli podstawowy materiał zostanie zastąpiony w systemie CAD, system zarządzania automatycznie podąży za podmianą. W trakcie ewolucji PLM w przedsiębiorstwie wszystko to przyczyniło się do powstania nowych wymagań na polu zarządzania danymi CAD. Celem jest zebranie ich wszystkich w zintegrowane łańcuchy procesów i informacji. Wypełnienie luki informacyjnej jest absolutnie niezbędne do tego, aby każda pojedyncza informacja, od momentu powstania do produktu końcowego, była dostępna zawsze i wszędzie gdy jest potrzebna.

CAD 3D jest standardem w inżynierii produktu

Modelowanie CAD 3D jest podstawą nowoczesnej inżynierii produktów i zarządzania produktami. Modele 3D charakteryzują się wysoce złożonymi strukturami danych. Firmy muszą być w stanie utrzymać swoje struktury specyficzne dla CAD (części i zespoły) wraz z wszelkimi odniesieniami do dokumentów zewnętrznych. Są to wyzwania, które wykraczają poza możliwości nieustrukturyzowanego systemu przechowywania plików. Co więcej, pojawia się problem związany z koniecznością tworzenia kopii zapasowych danych. Systemy PDM/PLM z powodzeniem łączą procesy inżynierii produktu z systemami CAD 3D, umożliwiając przedsiębiorstwom skuteczne wykorzystanie kluczowych możliwości przyspieszonej dostawy produktów, które spełniają najwyższe standardy jakości.Elementy funkcjonalne zarządzania danymi w systemach PLM/CAD

 • Zapewnienie ochrony danych CAD w zabezpieczonym magazynie danych
 • Wersjonowanie i tworzenie rewizji w celu monitorowania i zapewnienia spójności wszystkich powiązań pomiędzy modelami CAD
 • Poszczególne składniki mogą być zmieniane lub usuwane bez wpływu na inne zespoły
 • Wsparcie parametryzacji i strukturyzacji rodzin części
 • Listy “gdzie użyto” i listy materiałów w różnych formatach
 • Zapewnienie parametrów geometrycznych z systemu CAD na listach klas cech systemu PDM

Zalety systemów PDM/PLM w zarządzaniu danymi CAD (np. AutoCAD, Autodesk Inventor, Creo, Solid Edge lub Solidworks)

 • Zapewnienie możliwości identyfikacji poprzez zarządzanie wersjami i rewizjami
 • Kontrola i monitorowanie informacji pochodzących z różnych systemów CAD lub programów NC wraz ze ścieżkami i rysunkami
 • Gwarancja bezpieczeństwa dzięki procesom zatwierdzania i zarządza zmianami technicznymi
 • Wspomaganie  projektowania współbieżnego z najnowszymi wersjami