Collaborative PLM

Przyjmując zarządzanie danymi CAD za punkt wyjściowy, Collaborative PLM reprezentuje w środowiskach techniczno-przemysłowych (w ewolucji PLM w przedsiębiorstwie) etap przed całkowitą digitalizacją. Collaborative (współpracujący) oznacza, że procesy PLM wykraczają poza obręb firmy. W dzisiejszym połączonym świecie, biznes musi patrzeć na firmę i linie systemowe całościowo. Umożliwia to wewnętrzną i zewnętrzną koordynację procesów w całym cyklu życia produktu. Kontrolowani przez rozwiązanie Collaborative PLM, partnerzy, klienci i dostawcy zintegrowani są z przepływami pracy firmy. Istotnym elementem jest tutaj zastosowanie do  współpracy z podmiotami trzecimi tych samych reguł, które kontrolują wewnętrzne procesy PLM.

PROOM to platforma wymiany dokumentów Collaborative PLM, która jest specjalnie dostosowana do potrzeb firm produkcyjnych. Wirtualne pokoje projektowe umożliwiają przedsiębiorstwom zarządzanie dostępem i uprawnieniami użytkowników, dając pełną kontrolę nad tym, kto i co może przeglądać, modyfikować lub wymieniać. W celu zapewnienia kompletnych ścieżek audytu dla każdego pokoju projektowego prowadzone są dzienniki aktywności. Do wymiany dokumentów potrzeba tylko kilku kliknięć. Wszystkie zmiany w dokumentach synchronizowane są automatycznie.

7.1 Dokumenty poufneZabezpieczenie i kontrola procesu w jednym

W dzisiejszych czasach w firmach technicznych często muszą ze sobą współpracować rozporoszone, wysoko wyspecjalizowane zespoły. Oznacza to, że poufne dokumenty związane z procesami rozwoju są obsługiwane przez wielu różnych partnerów, którzy działają poza granicami własnej firmy. Z tego powodu zarządzanie cyklem życia produktu (rozwiązanie PLM) należy postrzegać jako kompletne rozwiązanie – zasadniczą cechę Collaborative PLM. Na interfejsach wymagane są profesjonalne narzędzia wymiany danych. Najczęściej dane przesyłane są poprzez e-mail i FTP, ale ich wady są oczywiste. Poczta elektroniczna nie jest bezpieczna i nie nadaje się do przesyłania poufnych dokumentów. Podczas transferu FTP tracisz kontrolę nad wersjami plików, masz niewystarczającą rejestrację aktywności i ograniczasz się jedynie do przesyłania i pobierania. Firmy jednak często mają do czynienia z bardzo dużymi plikami, które muszą być udostępniane. Jednocześnie muszą mieć możliwość zarządzania dokumentami, ustanawiania kontroli dokumentów, zapewnienia odpowiedniego wersjonowania, zarządzania uprawnieniami i konfigurowania indywidualnych pokoi projektowych.

Platformy udostępniania danych, takie jak Dropbox, były pierwotnie przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego, z czasem zaczęły również oferować wersje korporacyjne. Nawet jeśli są w stanie lepiej przechowywać poufne informacje, udostępniając różne wirtualne przestrzenie danych dla dedykowanych grup użytkowników, to nadal są daleko od spełnienia specyficznych potrzeb firm technicznych.

Poufne dokumenty wymagają zabezpieczenia na różnych poziomach, zarówno podczas transferu danych, jak i rejestrowanych modyfikacji plików. Główną wadą najczęściej używanych platform udostępniania danych jest jednak fakt, że nie są one zintegrowane z istniejącym środowiskiem współpracy PLM . W związku z tym między systemami nie istnieje połączenie, a procesy wymiany i współpracy nad projektami, rysunkami CAD, zleceniami zmian, zapytaniami ofertowymi i innymi dokumentami nie są ze sobą płynnie połączone.


Rysunek: PROOM – bezpieczna wymiana dokumentów danych CAD i dokumentów technicznych

7.2 Wirtualne pokoje projektowePlatforma wymiany dokumentów dla przejrzystej współpracy

Wirtualne pokoje danych zapewniają firmom technicznym kontrolowany sposób dostępu do plików. Wirtualna sala danych jest cyfrową platformą do szybkiej i bezpiecznej wymiany informacji, która zwiększa efektywność wymiany informacji między różnymi uczestnikami projektu. Tego typu platformy są szczególnie odpowiednie do stosowania w procesach o dużym natężeniu komunikacji, na przykład między działami projektowymi a zewnętrznymi partnerami (programistami). Takie partnerstwa na rzecz rozwoju dotyczą współpracy, poufności i integracji z istniejącymi systemami. Wymagania dotyczące wymiany informacji rosną z powodu rosnącej złożoności technicznej. Partnerzy zewnętrzni, klienci i dostawcy pracujący w kontekście „rozszerzonego środowiska roboczego” potrzebują niezawodności i spójności, aby zapewnić płynną współpracę w różnych systemach. Wkraczają zatem tutaj platformy wymiany dokumentów dla profesjonalnych użytkowników, które pozwalają łączyć procesy wewnętrznych i zewnętrznych współpracowników. Zapewniają one wirtualne pokoje danych, które ułatwiają przejrzystą wymianę plików pomiędzy różnymi systemami i firmami.


Zwłaszcza firmy techniczne mają ustanowione struktury, przepływy pracy i procesy zatwierdzania, które mogą być idealnie modelowane przy użyciu wirtualnych pokoi projektowych. Zarządzający pokojami projektowymi dzięki zaawansowanej koncepcji autoryzacji dostępu mają kontrolę nad tym którzy członkowie projektu, co i kiedy mogą robić z dokumentami. Wbudowane funkcje monitorowania i dedykowane funkcje przypisywania praw użytkownikom zapewniają pełne ścieżki audytu wszystkich działań. Możliwość synchronizacji danych CAD lub specyfikacji technicznych przy pomocy pokojów projektowych zapewnia, że projektanci i partnerzy rozwojowi zawsze pracują z najnowszymi wersjami plików. Ponieważ dane nigdy nie są przechowywane lokalnie, np. na skrzynce email pracownika, wirtualne pokoje projektowe umożliwiają zespołom projektowym pracę również w przypadku nieobecności jednego ze współpracowników lub pozostawania w tyle. Ponadto funkcja synchronizacji umożliwia modyfikowanie plików w trybie offline.Wirtualne pokoje projektowe w PROOM pozwalają uczestnikom projektu skupić się na treści, a nie na administracji. Projekty można realizować szybciej i skuteczniej przy zachowaniu wytycznych dotyczących zgodności.


Praca w zespole jest tak dobra jak przepływy jego pracy. Wypróbuj PROOM za darmo.


Wynik testu: 4,69 / 5 w kategorii Cloud Storage
Przeczytaj niezależne wyniki testów dla PROOM (w języku niemieckim).

7.3 Współpraca w lokalizacjach rozproszonychKoordynacja i replikacja danych w rozproszonych lokalizacjach

Enterprise Transaction Orientated Replication (ETOR) (używany przez PRO.FILE) umożliwia firmom współpracę w rozproszonych lokalizacjach, które opierają się na tym samym systemie PDM/PLM. Zapewnia to użytkownikom w globalnie rozproszonym zespole skalowalne rozwiązanie Collaborative PLM.

Biorąc pod uwagę dzisiejsze realia biznesowe, jest to bezwzględnie konieczne, ponieważ nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale także małe i średnie przedsiębiorstwa z branży produkcyjnej i motoryzacyjnej projektują i rozwijają swoje produkty w lokalizacjach rozproszonych na całym świecie. Celem jest zapewnienie koordynacji i synchronizacji tych działań w zakresie współpracy w rozproszonych na całym świecie zespołach oraz do zapewnienia wszystkim zaangażowanym natychmiastowego dostępu do najnowszych danych.

ETOR rozwiązuje to poprzez replikację danych rozwojowych. Oznacza to, że dane są udostępniane lokalnie w każdej lokalizacji i nie ma potrzeby łączenia się z centralnym serwerem w celu otwierania, odczytywania, wyświetlania, edytowania lub przechowywania danych CAD. Nowoczesna architektura bazy danych zapewnia spełnienie podstawowej zasady zarządzania cyklem życia produktu (system PDM/PLM) i umożliwia każdemu użytkownikowi pracę z tymi samymi danymi.

Dzięki wysokowydajnej bazie danych każda lokalizacja może pracować z własnym repozytorium danych, a ponadto przechowywać lokalnie kopie wszystkich modeli CAD i innych dokumentów rozwojowych. Oznacza to, że są one zawsze dostępne, wyświetlane i zapisywane na miejscu, podczas gdy lokalny serwer działa w tle, aby przesłać dane do wszystkich innych lokalizacji. Daje to większą autonomię, umożliwiając kontynuowanie pracy nawet w przypadku awarii połączenia z centralnym serwerem PLM. Po ponownym nawiązaniu połączenia dane są automatycznie synchronizowane pomiędzy serwerem centralnym i lokalizacjami zdalnymi.


Wissen_PLM-im-globalen-Systemeinsatz-450x253

Replikacja danych do rozproszonych lokalizacji, ułatwia globalnie rozproszonemu zespołowi angażowanie się w znaczącą współpracę rozwojową. Wymaga to, aby wszelkie lokalne zmiany były stale i niezawodnie synchronizowane z centralną bazą danych. Jeśli tak jest, zespoły rozproszone mogą kontynuować swoją pracę, nawet jeśli są odłączone od centralnego serwera bez narażania integralności danych całego systemu. Mogą wymieniać całe zestawy jednym kliknięciem – bezpiecznie, dokładnie i bez konfliktów zmian.

7.4 Procesy zamówień PLMPłynne procesy i wydajne przetwarzanie zamówień

Rozwiązanie Collaborative PLM powinno być w stanie dokładnie odwzorować przepływy pracy, które wykraczają poza granice organizacji. Projektanci mogą tworzyć w systemie PDM/PLM dla każdego produktu foldery produktów  zorganizowane zgodnie ze strukturą znaną z systemów CAD, na przykład w AutoCAD, Autodesk Inventor, Creo, Solid Edge lub Solidworks. Następnie, są one wypełniane rysunkami, zestawieniami materiałów, dokumentami technicznymi, obliczeniami itp. Proces zamówienia PLM jest zazwyczaj wywoływany przez przychodzące zamówienie. Kierownik projektu tworzy nowe zamówienie w systemie ERP i przypisuje mu unikalny identyfikator, który jest następnie automatycznie przesyłany do rozwiązania PDM/PLM wraz z metadanymi zamówienia (klient, typ produktu i numer). Przy użyciu tego identyfikatora tworzony jest folder zamówienia. Projektant otrzymuje specyfikację zamówienia, kopiuje strukturę projektu z folderu produktu do folderu zamówienia i zaczyna powoływać go do życia.

Oznacza to, że folder produktu zawsze zawiera rysunki o najnowszym statusie, a folder zamówień służy do pokazania, co zostało faktycznie zbudowane. Po złożeniu zamówienia rysunki są przekazywane do działu produkcji. Folder w systemie PDM/PLM śledzi status produkcji produktu. W ten sposób firma może śledzić, która wersja rysunku i kiedy została wysłana do klienta lub produkcji oraz jest w stanie udokumentować każdy krok w procesie zamawiania od przychodzącego zamówienia do fazy projektowania i produkcji.Dowodzi to, że rola systemu PDM/PLM jako repozytorium danych Product Data Backbone jest nieoceniona, ponieważ zapewnia on pełną widoczność i tworzy archiwa zadań i wersji dokumentów w dowolnym momencie procesu zamawiania. Firmy osiągają maksymalną wydajność w realizacji zamówień i dostarczaniu gotowych produktów na czas. Dzięki temu nie ma znaczenia, czy zaangażowani są krajowi czy międzynarodowi współpracownicy, albo czy pracują w lokalnych lub globalnie rozproszonych zespołach.