M-CAD/E-CAD

MechatronikaWspólna baza danych do współpracy interdyscyplinarnej

W nowoczesnej inżynierii mechanicznej trudno będzie znaleźć komponent, który nie składa się z elementów elektrycznych/elektronicznych i nie jest sterowany elektronicznie. Produkty mechatroniczne, takie jak na przykład panel sterowania ramienia robota, zawierają zespoły [...]

czytaj dalej

Relacje Informacji CyfrowejKluczowa jest komunikacja między mechaniką, elektroniką i tworzeniem oprogramowania

Pracownicy pracujący po stronie biznesowej przemysłu wytwórczego są zwykle o krok do przodu – przynajmniej jeśli chodzi o doświadczenie dostarczane przez rozwiązania programowe, którymi dysponują. System ERP, z którego korzystają, zapewnia pojedynczy panel [...]

czytaj dalej

Synchronizacja plikówDane produktu nie powinny przepływać tylko w jedną stronę, muszą być wymieniane dwukierunkowo

Silosy danych produktu i ręczne przekazywanie informacji między różnymi systemami informatycznymi są stałym źródłem błędów, co powoduje konieczność przeróbek i niepotrzebnych kosztów. Można tego uniknąć, utrzymując [...]

czytaj dalej

Systemy ERPJednolity widok elementów mechanicznych i elektronicznych

Pracownicy działów rozwoju i projektowania przyzwyczajeni są do pracy z oprogramowaniem CAD i przechowywania danych produktów w systemie zarządzania danymi CAD (np. AutoCAD, Autodesk Inventor, Creo, Solid Edge lub Solidworks). Natomiast planiści produkcji, dział zakupów, [...]

czytaj dalej

Uporządkowane przechowywanie informacjiUdostępnianie informacji o produkcie i możliwość operowania tymi danymi w całym przedsiębiorstwie i we wszystkich systemach

Dane CAD obejmują nie tylko modele CAD, rysunki i zestawienia materiałów, lecz także informacje związane z CAD, takie jak specyfikacje, obliczenia, notatki produkcyjne (programy NC), trasy, informacje o złożeniach i wiele innych. Zarządzanie danymi CAD dotyczy uporządkowanego [...]

czytaj dalej

Zestawienie MateriałoweSpójne zestawienia materiałowe - automatyczna synchronizacja - bezbłędne procesy produkcyjne

„Zestawienie materiałowe lub struktura produktu (czasami zestawienie materiału, BOM lub lista powiązana) to lista surowców, podzespołów, zespołów pośrednich, składników, części wraz z ilością każdego z nich, potrzebnych do wytworzenia [...]

czytaj dalej