Mechanika/Elektronika

Inżynieria produktu i zarządzanie produktemKrok w kierunku „inżynierii produktów cyfrowych”

Cykl życia produktu rozpoczyna się wraz z jego powstaniem – niezależnie od tego, czy chodzi o pompy, silniki, komponenty maszyny specjalnego przeznaczenia, czy o kompletny system techniczny na dużą skalę. Adaptacja i ulepszanie istniejących czy sprawdzonych komponentów podstawowych [...]

czytaj dalej

MechatronikaWspólna baza danych do współpracy interdyscyplinarnej

W nowoczesnej inżynierii mechanicznej trudno będzie znaleźć komponent, który nie składa się z elementów elektrycznych/elektronicznych i nie jest sterowany elektronicznie. Produkty mechatroniczne, takie jak na przykład panel sterowania ramienia robota, zawierają zespoły [...]

czytaj dalej

Multi-CADMechatronika staje się teraz ważniejsza niż kiedykolwiek

Obecnie wiele działów projektowych korzysta z więcej niż jednego systemu CAD, a ich projektanci pracują z produktami wielu dostawców. Jest to trend, który często wynika z zapotrzebowania klientów. Oznacza to, że system zarządzania danymi CAD musi być w stanie [...]

czytaj dalej

Relacje Informacji CyfrowejKluczowa jest komunikacja między mechaniką, elektroniką i tworzeniem oprogramowania

Pracownicy pracujący po stronie biznesowej przemysłu wytwórczego są zwykle o krok do przodu – przynajmniej jeśli chodzi o doświadczenie dostarczane przez rozwiązania programowe, którymi dysponują. System ERP, z którego korzystają, zapewnia pojedynczy panel [...]

czytaj dalej

Synchronizacja plikówDane produktu nie powinny przepływać tylko w jedną stronę, muszą być wymieniane dwukierunkowo

Silosy danych produktu i ręczne przekazywanie informacji między różnymi systemami informatycznymi są stałym źródłem błędów, co powoduje konieczność przeróbek i niepotrzebnych kosztów. Można tego uniknąć, utrzymując [...]

czytaj dalej

Systemy ERPJednolity widok elementów mechanicznych i elektronicznych

Pracownicy działów rozwoju i projektowania przyzwyczajeni są do pracy z oprogramowaniem CAD i przechowywania danych produktów w systemie zarządzania danymi CAD (np. AutoCAD, Autodesk Inventor, Creo, Solid Edge lub Solidworks). Natomiast planiści produkcji, dział zakupów, [...]

czytaj dalej